ارسال شده توسط هادی باویلی

سوال مناسب نظرسنجی چگونه است؟

آموزش
۰
k
شناخت مشتری و کاربر یکی از مهمترین کلید های رسیدن به موفقیت در کسب وکارها است.اما این موفقیت بدون شناخت وتحقیق در مورد کاربر ومشتری امکان پذیر نیست.یکی از بهترین روش ها پرسیدن سوالات درست در قالب نظرسنجی در زمان مناسب از سفر مشتری است.  برای آشنایی بیشتر با نظرسنجی…
فهرست