Feedback - بازخورد

ابزارک دریافت بازخورد و نظرات کاربران

heatmap1

دریافت بازخورد و نظرسنجی سریع از کاربر

کاربر بدون اتلاف وقت در چند ثانیه می‌تواند نظر خود را به صورت کامنت و شکل های مختلف در قالب CSAT ثبت کند

گزارش گیری Excel

هر بازخورد و نظرسنجی که کاربر انجام می‌دهد شما می‌تواند به صورت کامل از موقعیت جغرافیایی و مرور گر و سیستم عامل آن گزارش تهیه کرده و به صورت فایل Excel دریافت کنید.

heatmap1
heatmap1

دریافت اسکرین شات از محیط کاربر

زمانی که کاربری بازخوردی ثبت می کند ابزارک بازخورد هانتانا حین نظرسنجی اسکرین شاتی تهیه کرده و حالت کاربر در آن لحظه را به شما نشان ‌می‌دهد.

regsec

با ثبت نام اولیه ۷ روز رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.