با معقول‌ترین هزینه، رفتار کاربران خود را تحلیل کنید.

با سرویس هانتانا تنها با خرید یک پلن می‌توانید نظرسنجی، هیت مپ، بازخورد، پاپ اپ و تحلیل بازدیدکنندگان خود را انجام دهید.

به ما بپیوندید

ثبت نام رایگان

بعدی

رایگان

رایگان برای همیشه

پایه

۱۱۹ هزار تومان

حرفه ای

۱۷۹ هزار تومان

اقتصادی

۳۵۹ هزار تومان

ویژه

۷۵۹ هزار تومان

رایگان

رایگان برای همیشه

تعداد بازدید کنندگان (روزانه)
تعداد صفحات هیت مپ
تعداد ابزارک بازخورد
تعداد پاپ اپ
نمایش امتیازات
تعداد ابزارک نظرسنجی
ذخیره سازی اطلاعات
گزارش گیری ابزارک‌ها
شخصی سازی ابزارک‌ها
دریافت گزارش اکسل
سرویس تابلو
دیدبان روزانه بازدیدکنندگان
دیدبان ساعتی صفحات
نمودار مقایسه
بات تلگرام
ارسال ایمیل
آیکون‌های بازخورد
نمایش متن قدرت گرفته
بازدید تاثیری ندارد
۱ عدد
۱۰ عدد آخر
۱ عدد
۱ ماه
۱ ماه

پایه

۱۱۹ هزار تومان

تعداد بازدید کنندگان (روزانه)
تعداد صفحات هیت مپ
تعداد ابزارک بازخورد
تعداد پاپ اپ
نمایش امتیازات
تعداد ابزارک نظرسنجی
ذخیره سازی اطلاعات
گزارش گیری ابزارک‌ها
شخصی سازی ابزارک‌ها
دریافت گزارش اکسل
سرویس تابلو
دیدبان روزانه بازدیدکنندگان
دیدبان ساعتی صفحات
نمودار مقایسه
بات تلگرام
ارسال ایمیل
آیکون‌های بازخورد
نمایش متن قدرت گرفته
۲۰۰۰ بازدید
۱ صفحه
۲ عدد
۲۰ نظر آخر
۲ عدد
۳ ماه
۱ ماه

حرفه ای

۱۷۹ هزار تومان

تعداد بازدید کنندگان (روزانه)
تعداد صفحات هیت مپ
تعداد ابزارک بازخورد
تعداد پاپ اپ
نمایش امتیازات
تعداد ابزارک نظرسنجی
ذخیره سازی اطلاعات
گزارش گیری ابزارک‌ها
شخصی سازی ابزارک‌ها
دریافت گزارش اکسل
سرویس تابلو
دیدبان روزانه بازدیدکنندگان
دیدبان ساعتی صفحات
نمودار مقایسه
بات تلگرام
ارسال ایمیل
آیکون‌های بازخورد
نمایش متن قدرت گرفته
۱۰,۰۰۰بازدید
۳ صفحه
۳ عدد
۱۰۰ نظر آخر
۳ عدد
۶ ماه
۶ ماه

اقتصادی

۳۵۹ هزار تومان

تعداد بازدید کنندگان (روزانه)
تعداد صفحات هیت مپ
تعداد ابزارک بازخورد
تعداد پاپ اپ
نمایش امتیازات
تعداد ابزارک نظرسنجی
ذخیره سازی اطلاعات
گزارش گیری ابزارک‌ها
شخصی سازی ابزارک‌ها
دریافت گزارش اکسل
سرویس تابلو
دیدبان روزانه بازدیدکنندگان
دیدبان ساعتی صفحات
نمودار مقایسه
بات تلگرام
ارسال ایمیل
آیکون‌های بازخورد
نمایش متن قدرت گرفته
۳۰,۰۰۰بازدید
۱۰ صفحه
۵ عدد
۲ عدد
نامحدود
۵ عدد
۶ ماه
۶ ماه

ویژه

۷۵۹ هزار تومان

تعداد بازدید کنندگان (روزانه)
تعداد صفحات هیت مپ
تعداد ابزارک بازخورد
تعداد پاپ اپ
نمایش امتیازات
تعداد ابزارک نظرسنجی
ذخیره سازی اطلاعات
گزارش گیری ابزارک‌ها
شخصی سازی ابزارک‌ها
دریافت گزارش اکسل
سرویس تابلو
دیدبان روزانه بازدیدکنندگان
دیدبان ساعتی صفحات
نمودار مقایسه
بات تلگرام
ارسال ایمیل
آیکون های بازخورد
نمایش متن قدرت گرفته
۱۰۰,۰۰۰بازدید
۳۰ صفحه
۱۰ عدد
۵ عدد
نامحدود
۱۰ عدد
۱۲ ماه
۱۲ ماه

مورد اعتماد بیش از ۲،۰۰۰+ کسب و کار آنلاین

eatc
arvancloud
snappfood
payping
telewebion
snapp
sabanet
filmgardi
timcheh
jojo
bittestan
zarinpal
doctoryab
sazito
mobinnet
snappsupply
mrbilit
karafs
webpoosh
drsaina
skyroom
sibapp
dadsun
otaghak
itpishkhan
evand
anardoni
tapsell
imber
mojnews
bale
dailymarket
zibal
snapp