ساخت نظرسنجی و پرسشنامه

ساخت نظرسنجی و پرسشنامه انلاین در چند ثانیه

heatmap1

ساخت نظرسنجی و پرسشنامه انلاین هانتانا

با ساخت نظرسنجی می‌توانید تمامی سوالات و نیاز‌های کاربران از وب‌سایت را دریافت کنید و یا میزان رضایت و وفاداری مشتری را و شاخص تریج کنندگان (NPS) را بدست آورید.

نظرسنجی لینکی و ابزارکی

در ساخت نظرسنجی می‌توانید مشخص کنید که این پرسشنامه به صورت لینک یا ابزارک باشد و در موقعیت‌های خاص برای مثال بعد از تراکنش ایمیل ارسال کنید یا بصورت ابزارک نظرسنجی خود را انجام دهید و همچنین ترتیب قرار گیری سوالات را بر اساس پاسخ کاربر تایین کنید.

heatmap1
heatmap1

نرخ شاخص ترویج گنندگان (NPS)

یکی از مهمترین فاکتور‌های هر کسب و کار باید از مشتریان خود داشته باشد شاخص ترویج کنندگان یا همان NPS است که میزان معرفی کسب و کار شما به دیگران را نشان می‌دهد که با نظرسنجی هانتانا می‌توانید انواع رضایت سنجی مشتری را انجام دهید.

regsec

با ثبت نام اولیه ۷ روز رایگان از تمامی امکانات استفاده کنید.