logo

هانتانا چیکار میکنه؟

هانتانا سرویسی در جهت بهبود مشکلات، و هرچه بهتر شدن وب سایت شماست.

1
2
3
4

عضویت و ساخت اکانت

نام کامل

آدرس ایمیل

اکانت هانتانا دارید؟ ورود

خوش آمدید!

شماره موبایل و یک پسورد با امنیت بالا برای اکانت خود انتخاب کنید و بنویسید.

شماره موبایل

پسورد

امنیت پسورد:

اطلاعات سازمانی

در مورد خود و سازمان خود به ما بگویید تا بتوانیم حساب شما را شخصی سازی کنیم:

وظیفه شما

نام سازمان(بعدا هم میتوانید ویرایش کنید)

زمان راه اندازی اولین سایت شماست ...

برای اولین بار کدام سایت را می خواهید ردیابی کنید؟

آدرس وبسایت

یک URL معتبر وارد کنید. بعدا می توانید سایت های بیشتری اضافه کنید؛)

نوع سایت